hence: belonging peculiarly; peculiar; suitable; fit; proper

listen to the pronunciation of hence: belonging peculiarly; peculiar; suitable; fit; proper
Английский Язык - Турецкий язык

Определение hence: belonging peculiarly; peculiar; suitable; fit; proper в Английский Язык Турецкий язык словарь

appropriate
{f} özelleştirmek
appropriate
(Askeri) (BİLG. TERİMİ) - ÜST SINIR BELİRLEYEREK AYIRMAK; - ION: ÜST SINIRLI AYIRIM, UYGUN, İLGİLİ
appropriate
(fiil) kendine mâletmek, iç etmek, özelleştirmek, üstüne oturmak, el koymak; ayırmak
appropriate
{s} yakışık alır
appropriate
{f} üstüne oturmak
appropriate
uygun

Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor. - I need to configure this server with an appropriate firewall system.

Konuşman duruma uygundu. - Your speech was appropriate for the occasion.

appropriate
çalmak
appropriate
özüne ayırmak
appropriate
{f} el koymak
appropriate
tahsis edilen
appropriate
{s} biçilmiş kaftan
appropriate
{f} ayırmak
appropriate
kendine ayırmak
appropriate
(Avrupa Birliği) uygun, münasip
appropriate
(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan
appropriate
(Sosyoloji, Toplumbilim) sahiplenmek
appropriate
appropriately uygun bir şekil
appropriate
zimmetine geçir/ayır
appropriate
appropriateness uygunluk yerinde olu
Английский Язык - Английский Язык
appropriate
hence: belonging peculiarly; peculiar; suitable; fit; proper

    Расстановка переносов

    hence: be·long·ing peculiarly; peculiar; suitable; fit; prop·er

    Произношение

    Слово дня

    dissert
Избранное