he is addicted to watching television

listen to the pronunciation of he is addicted to watching television
Английский Язык - Английский Язык
he is a tv addict
he is addicted to watching television

  Расстановка переносов

  he I·s ad·dic·ted to watching te·le·vi·sion

  Турецкое произношение

  hi îz ıdîktıd tı wäçîng telıvîjın

  Произношение

  /ˈhē əz əˈdəktəd tə ˈwäʧəɴɢ ˈteləˌvəᴢʜən/ /ˈhiː ɪz əˈdɪktəd tə ˈwɑːʧɪŋ ˈtɛləˌvɪʒən/

  Слово дня

  paragoge
Избранное