he comprehends it in his mind); the republicans were in (i

listen to the pronunciation of he comprehends it in his mind); the republicans were in (i
Английский Язык - Турецкий язык

Определение he comprehends it in his mind); the republicans were in (i в Английский Язык Турецкий язык словарь

in
içinde
in
içeride
in
de
in
in
evde
in
-de(ki)
in
{e} içinde, -de, -da: in the box kutuda. in the envelope zarfın içinde
in
{s} yerinde
in
içeride; içeriye; içine
in
{s} çok moda olan
in
{s} elinde
in
moda, gözde
in
{s} gelmiş olan
in
{e} içine, -e, -a: Put it in your pocket. Cebine koy
in
mevsimi gelmiş
in
bir yerin bü- tün köşeleri
in
siz
in
{i} yetkili kişi
Английский Язык - Английский Язык
in
he comprehends it in his mind); the republicans were in (i
Избранное