having unsuitable feminine qualities

listen to the pronunciation of having unsuitable feminine qualities
Английский Язык - Турецкий язык

Определение having unsuitable feminine qualities в Английский Язык Турецкий язык словарь

cissy
bkz.sissy
effeminate
kadınsı
effeminate
efemine

Herkes onun efemine bir adam olduğunu söylüyor. - Everybody says that he's an effeminate guy.

cissy
{i} hanım avlâdı
cissy
{i} çıtkırıldım kimse
cissy
{i} çekingen kimse
cissy
{i} muhallebi çocuğu
cissy
{i} korkak
effeminate
effemi nately kadın gibi
effeminate
kadınımsı
effeminate
effeminscy kadınca davranış
effeminate
{s} yumuşak
effeminate
erkekçe olmayan tavır
effeminate
(Tıp) Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen
effeminate
{s} feminin
effeminate
erkekçe davranışları olmayan
Английский Язык - Английский Язык
effeminate
epicene
sissy
cissy
emasculate
having unsuitable feminine qualities

  Расстановка переносов

  ha·ving un·sui·ta·ble fe·mi·nine qualities

  Турецкое произношение

  hävîng ınsutıbıl femının kwälıtiz

  Произношение

  /ˈhavəɴɢ ənˈso͞otəbəl ˈfemənən ˈkwälətēz/ /ˈhævɪŋ ənˈsuːtəbəl ˈfɛmənən ˈkwɑːlətiːz/

  Слово дня

  ripsnorter
Избранное