having the authority to sign

listen to the pronunciation of having the authority to sign
Английский Язык - Турецкий язык
imza yetkisine haiz
having the authority to sign

  Расстановка переносов

  ha·ving the au·tho·ri·ty to sign

  Турецкое произношение

  hävîng dhi ıthôrıti tı sayn

  Произношение

  /ˈhavəɴɢ ᴛʜē əˈᴛʜôrətē tə ˈsīn/ /ˈhævɪŋ ðiː əˈθɔːrətiː tə ˈsaɪn/

  Слово дня

  concilliabule
Избранное