having a broad range (of different elements)

listen to the pronunciation of having a broad range (of different elements)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение having a broad range (of different elements) в Английский Язык Турецкий язык словарь

various
çeşitli

Çeşitli Türk restoranlarında, şiş kebap ana yemektir. - In various Turkish restaurants, shishkabob is the main food.

Ben çeşitli zorluklar gördüm. - I have seen various difficulties.

various
{s} çeşitli, türlü, muhtelif: for various reasons çeşitli nedenlerden dolayı
various
ayrışık
various
birçok

O ofisteki birçok insanı taklit ediyordu. - She was mimicking the various people in our office.

Acıya katlanmanın birçok yolu var. - There are various ways of enduring the pain.

various
çok sayıda
various
türlü türlü
various
değişik

Ken'ichi tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde, kadınlar kasaba civarında çalışmak için değişik yerler buldu. - Thanks to the arrangements made by Ken'ichi, the women found various places to work around town.

Biz değişik başlıklarda konuştuk. - We talked about various topics.

a broad range
geniş bir
various
{s} çeşit çeşit
various
{s} türlü
various
ayrı

Ayrıca çeşitli konular hakkında konuşmakla çok fazla zaman kaybedeceğiz. - Besides, we will lose too much time to talk about the various topics.

Diplomatlara çeşitli ayrıcalıklar tanınır. - Diplomats are allowed various privileges.

various
variousness farklılık
various
variouslyfarklı olarak
various
çeşitlilik
Английский Язык - Английский Язык
various

The reasons are various.

having a broad range (of different elements)
Избранное