have a run of luck

listen to the pronunciation of have a run of luck
Английский Язык - Турецкий язык
şansı yaver gitmek
have a run
in with s.o. biriyle atışmak
have a run of luck

  Турецкое произношение

  häv ı rʌn ıv lʌk

  Произношение

  /ˈhav ə ˈrən əv ˈlək/ /ˈhæv ə ˈrʌn əv ˈlʌk/

  Слово дня

  ghost word
Избранное