havari

listen to the pronunciation of havari
Турецкий язык - Английский Язык
disciple

One of Jesus' disciples was named Paul. - İsa'nın havarilerinden birinin adı Paulus'tu.

apostle

The twelve stars on the flag of the European Union do not symbolize the twelve founding members of the union. They symbolize the Twelve Apostles. - Avrupa Birliği bayrağındaki on iki yıldız, birliğin on iki kurucu üyesini sembolize etmemektedir. O, on iki havariyi sembolize etmektedir.

disciple, apostle
follower
assistant
havari kral (macaristan)
(Tarih) apostolic king
Турецкий язык - Турецкий язык
Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her birine verilen ad
Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse
Yardımcı
Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her birine verilen ad
apotr
HAVARİ
(Osmanlı Dönemi) Yardımcı
HAVARİ
(Osmanlı Dönemi) Hz. İsa'nın (A.S.) yardımcı ve sahabeleri olan 12 zâttan her biri
havari
Избранное