hatırla

listen to the pronunciation of hatırla
Турецкий язык - Английский Язык
{f} recall

Tom couldn't recall the details. - Tom detayları hatırlayamadı.

Ken couldn't recall that man's name. - Ken o adamın adını hatırlayamadı.

occur to
remember

She may not remember me, but I do remember her. - O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım.

I can remember the warmth of her hands. - Onun ellerinin sıcaklığını hatırlayabiliyorum.

{f} remembered

Tom remembered the rabbits he used to raise. - Tom yetiştirdiği tavşanları hatırladı.

Tom remembered how beautiful Mary had been when he first met her. - Tom ilk karşılaştığında Mary'nin ne kadar güzel olduğunu hatırladı.

bear in mind
{f} remembering

Tom had trouble remembering what Mary looked like. - Tom Mary'nin nasıl biri olduğunu hatırlamada güçlük çekiyordu.

He's not good at remembering names. - O, isimleri hatırlamada iyi değildir.

recollect

Tom only had a dim recollection of what Mary looked like. - Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı.

Tom has no recollection of how he got his black eye. - Tom, gözünü kimin morarttığını hatırlamıyor.

hatırlamak
recall
hatırlamak
remember

I always have trouble remembering names. - İsimleri hatırlamakta hep zorlanırım.

I have to remember to buy some milk. - Biraz süt almayı hatırlamak zorundayım.

hatırlamak
{f} recollect
hatırlamak
occur to
hatırlamak
to remember, to recollect, to recall, to think of sth
beni hatırla
remember me
hatırlamak
bear in mind
hatırlamak
come to mind
hatırlamak
think back on
hatırlamak
bring to mind
hatırlamak
reminisce about
hatırlamak
recast
hatırlamak
call to mind
hatırlamak
look back
hatırlamak
think of
hatırlamak
recall to
hatırlamak
think
hatırlamak
to recall
hatırlamak
coming back
hatırlamak
{f} recur
hatırlamak
call up
hatırlamak
to remember, recall, recollect
hatırlamak
{f} recapture
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение hatırla в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Hatırlamak
çıkarmak
Hatırlamak
bulmak
Hatırlamak
anımsamak
Hatırlamak
tahattur etmek
Hatırlamak
(Osmanlı Dönemi) TAHATTUR
hatırlamak
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak
hatırlamak
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak: "Ben daha ona sual sormadan her şeyi hatırlamıştım."- S. F. Abasıyanık
hatırla
Избранное