hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik

listen to the pronunciation of hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik
Турецкий язык - Английский Язык
(Tıp) preventive
hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik

    Расстановка переносов

    has·ta·lı·ğın ö·nü·ne geç·mek i·çin a·lı·nan i·laç, ted·bir, a·şı, pre·van·tif, pro·fi·lak·tik

    Слово дня

    capitulate
Избранное