hanging down or from, loose

listen to the pronunciation of hanging down or from, loose
Английский Язык - Турецкий язык

Определение hanging down or from, loose в Английский Язык Турецкий язык словарь

dependent
asılı
dependent
bağımlı

O hâlâ ailesine bağımlıdır. - He is still dependent on his parents.

Başkalarına çok bağımlı olmayın. - Don't be too dependent on others.

dependent
(sıfat) bağlı, tabi, bağımlı, muhtaç; asılı; sarkan
dependent
{i} başkasına muhtaç kimse
dependent
{s} muhtaç

Tom ve Mary birbirlerine muhtaç hale geldiler. - Tom and Mary became dependent on each other.

O, ebeveynlerine muhtaç değil. - He is not dependent on his parents.

dependent
bağıl
dependent
merbut dependent variable bağlı değişken dependently bağlı olarak
dependent
hizmetçi/bağlı
dependent
{s} bağlı

Tom ve Mary birbirlerine bağlılar. - Tom and Mary are dependent on each other.

Adanın ekonomisi balıkçılık sektörüne bağlıdır. - The economy of the island is dependent on the fishing industry.

dependent
bir kimsenin bakmakla yükümlü ol
dependent
{i} ebeveyninin bakmakla yükümlü olduğu kimse
dependent
tabi olarak
dependent
başkasının yardım veya desteğine ihtiyacı olan kimse
dependent
asılı sarkan
dependent
ait
dependent
{i} bağımlı kimse
dependent
{s} tabi
Английский Язык - Английский Язык
{a} dependent
hanging down or from, loose
Избранное