hane

listen to the pronunciation of hane
Турецкий язык - Английский Язык
house

What's your total household income? - Toplam hane halkı geliriniz nedir?

Enough solar panels have been installed to provide electricity to thousands of households. - Binlerce haneye elektrik sağlayacak kadar güneş paneli kuruldu.

blank (in a printed from)
place of a digit (in decimal notation)
square (on a game board)
order
zodiacal sign
place
house " ev, konut; household" " ev halkı; division, section; place" " basamak; (satranç, vb.) square
digit
dwelling
division, section
section (in an instrumental piece in Oriental music)
argent
chief
sinister
hane sahibi
householder
haneler
households
yemek hane
household food
Английский Язык - Английский Язык
An attachment to an enemy stone which diagonally connects to your own piece, already attached to the same stone
A diagonal move played in contact with an enemy stone
Spring (Hane-Goshi = Spring Hip)
spring
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Mat: Basamak, bölüm, göz
(Osmanlı Dönemi) f. Ev, mesken, beyt
(Osmanlı Dönemi) Bazı kelimelerle birleştirilip mürekkep isim yapılan bir "ek" tir. "Hasta-hane, ecza-hane, yazı-hane, kıraat-hane" gibi
Ev, konut
Divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bir dörtlüğü
Rakip taşa yapılan çapraz hamle
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz
Klasik Türk müziğinde, peşrev gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri
Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alır
Ev halkı
Klasik Türk Müziğinde peşrev gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri
Ev halkı: "Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu, ama hanesi kalabalıktı."- N. Cumalı
Birleşik kelimelerde ikinci kelime olarak bulunur, bina, yapı, yer, makam anlamlarını karşılar
Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, basamak
(Osmanlı Dönemi) ev
TAB'HANE
(Osmanlı Dönemi) f. Matbaa. Tab' işleri yapılan yer
Английский Язык - Турецкий язык

Определение hane в Английский Язык Турецкий язык словарь

glau cop hane
(Madencilik) glokofan
hane
Избранное