hıra

listen to the pronunciation of hıra
Турецкий язык - Английский Язык

Определение hıra в Турецкий язык Английский Язык словарь

hır
row
hır
slang quarrel, row
hır
snarling sound
hır
row, quarrel kavga, dalaş
Турецкий язык - Турецкий язык
Obur
Çok yiyen, obur
Zayıf, çelimsiz, cılız
Zayıf ve cılız
HIRA
(Osmanlı Dönemi) Mekke-i Mükerreme'nin civarında bulunan ve Hz. Peygamber'e (A.S.M.) ilk vahyin geldiği mağaranın ismidir. Bu mağaranın bulunduğu dağa Hırâ dağı denildiği gibi, Harrâ veya Cebel-i Nur da denilmektedir
HIR
(Osmanlı Dönemi) Hırıltı
HIR
(Osmanlı Dönemi) Kavga, döv
hır
Kavga, dalaş
hıra
Избранное