hüzun

listen to the pronunciation of hüzun
Турецкий язык - Английский Язык

Определение hüzun в Турецкий язык Английский Язык словарь

hüzün
blues
hüzün
sadness

Her face reflects disgust and sadness, rather than anger. - Onun yüzü öfkeden daha ziyade tiksinme ve hüzün yansıtıyor.

Your eyes were full of sadness. - Gözlerin hüzün doluydu.

hüzün
gloom
hüzün
spleen
hüzün
doldrums
hüzün
dreariness
hüzün
dolefulness
hüzün
gloominess
hüzün
shadow
hüzün
melancholy
hüzün
dole
hüzün
ruefulness
hüzün
sadness, melancholy
hüzün
sadness, gloom, melancholy, sorrow, grief, the blues
hüzün
sombreness
hüzün
somberness
hüzün
dumps
hüzün
sorrow

As long as we're together, all the sorrow is nothing but an occasion to become closer. - İkimiz olduktan sonra, bütün bu hüzünler, sıcak bir yakınlaşma için bahanedir.

hüzün
dejection
hüzün
sorrowless
hüzün
sad

Don't give me such a sad look. - Bana böyle hüzünlü bakma.

Smiling sadly, she began to talk. - O, hüzünle gülümseyerek konuşmaya başladı.

hüzün çökme
gloom
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение hüzun в Турецкий язык Турецкий язык словарь

hüzün
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü: "Bereket versin bu hüzün uzun sürmez, çabuk dağılır ve kızcağız bir müddet sonra o daimî mağrur hâlini alıverirdi."- H. Taner
hüzün
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
hüzun
Избранное