hücrelerin, belli bir büyüklüğe varınca eşit bölümlere ayrılıp çoğalması

listen to the pronunciation of hücrelerin, belli bir büyüklüğe varınca eşit bölümlere ayrılıp çoğalması
Турецкий язык - Турецкий язык
bölünme
hücrelerin, belli bir büyüklüğe varınca eşit bölümlere ayrılıp çoğalması

    Расстановка переносов

    hüc·re·le·rin, bel·li bir bü·yük·lü·ğe va·rın·ca e·şit bö·lüm·le·re ay·rı·lıp ço·ğal·ma·sı

    Слово дня

    sesquipedalian
Избранное