gyroscopic compass

listen to the pronunciation of gyroscopic compass
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) cayropusula
(Askeri) CAYROSKOPİK PUSULA: Bir hava aracında veya bir gemide önceden tespit edilmiş bir istikameti göstermek için kullanılan ve cayroskopik vaziyet değiştirmesine karşı mukavemet prensibine dayanan seyir aleti. Bir hava aracındaki cayroskopik istikamet göstergesi (directional gyro) cayroskopik pusulanın bir nevidir. Buna (gyro compass) da denir
gyroscopic compass

  Расстановка переносов

  gy·ro·scop·ic com·pass

  Турецкое произношение

  cayrıskäpîk kʌmpıs

  Произношение

  /ˌʤīrəˈskäpək ˈkəmpəs/ /ˌʤaɪrəˈskɑːpɪk ˈkʌmpəs/

  Слово дня

  sass
Избранное