gururla

listen to the pronunciation of gururla
Турецкий язык - Английский Язык
proudly

Flags of the world fly proudly at the United Nations headquarters. - Birleşmiş Milletler merkezinde dünya bayrakları gururla dalgalanıyor.

She once proudly stated that she was going to lose 5 kilos of fat in a single month. - O bir zamanlar bir ay içinde 5 kilo yağ kaybedeceğini gururla ifade etti.

pompously
assumptive
vainglorious
gurur
pride

Many parents take pride in their children. - Birçok anne-baba çocuklarıyla gurur duyuyor.

Hey, I may have no money, but I still have my pride. - Hey, hiç param olmayabilir ama benim hâlâ bir gururum var.

gururla hareket etmek
sail
gurur
honour
gurur
honor, self-esteem
gurur
selfesteem
gurur
arrogance
gurur
assumption
gurur
vain

His vainglory put the Republic at risk. - Onun boş gururu cumhuriyeti tehlikeye attı.

gurur
loftiness
gurur
kudos
gurur
pride of
gurur
tympany
gurur
{i} hauteur
gurur
vainglory

His vainglory put the Republic at risk. - Onun boş gururu cumhuriyeti tehlikeye attı.

gurur
{i} haughtiness
gurur
supercilious
gurur
pride, inordinate pride, excessive self-esteem
gurur
{i} elation
gurur
{i} vainness
gurur
{i} lordliness
gurur
lordly
gurur
{i} vanity

Vanity and pride are different things, though the words are often used synonymously. - Her ne kadar sıkça eş anlamlı olarak kullanılsalar da; kibir ve gurur farklı şeylerdir.

gurur
vanity, arrogance, conceit, haughtiness
gurur
pride; honour; conceit, arrogance
gurur
disdain
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение gururla в Турецкий язык Турецкий язык словарь

GURUR
(Osmanlı Dönemi) Kıymetsiz şeylere güvenip mağrur olmak.Evet, gurur ile insan maddi ve mânevi kemalât ve mehâsinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemalâtına tenezzül etmeyip, kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslâf-ı izamın irşâdat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama mâruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslâf-ı izâmın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kı
GURUR
(Osmanlı Dönemi) Kibir. Boş yere güvenmek
Gurur
azamet
gurur
Kurum, çalım
gurur
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir: "Aynı gururu, aynı gülünç itimadı aşkta da gösterirler."- H. C. Yalçın
gurur
Övünme
gurur
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
gurur
Onur. Övünme
gururla
Избранное