ground speed

listen to the pronunciation of ground speed
Английский Язык - Турецкий язык
yer hızı
(Askeri) YER SÜRATİ, YER HIZI: Bir uçağın yere nazaran hızının yatay bileşeni. Bunun aksi (airspeed) hava sürati'dir
(Havacılık) vere oranla hız
ground speed mode
(Askeri) YER HIZI MODU: Bir uçuş kontrol sisteminde, uçağın yer hızının hesaplanmış bir değere göre otomatik olarak kontrol edildiği bir kontrol modu
groundspeed
yer sürati
general service; general support; ground speed; group separator
(Askeri) genel hizmet; genel destek; yer hızı; grup ayıracı
search and rescue unit ground speed; sector pattern; volt
(Askeri) arama ve kurtarma birliği kara hızı; bölge unsuru; volt
Английский Язык - Английский Язык
{i} g.s., speed of a flying aircraft relative to the ground it crosses in a given period of time
speed over ground
(Havacılık) (navigation) The speed of travel of a craft over the ground; usually called ground speed
groundspeed
the speed of an aircraft relative to the ground
groundspeed
{i} g.s., speed of a flying aircraft relative to the ground it crosses in a given period of time
ground speed
Избранное