ground, attach to the earth (about an electrical conductor); cover with soil

listen to the pronunciation of ground, attach to the earth (about an electrical conductor); cover with soil
Английский Язык - Турецкий язык

Определение ground, attach to the earth (about an electrical conductor); cover with soil в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

earth
dünya

Dünya portakal şeklindedir. - The earth is the shape of an orange.

Dünyayı korumanın önemini biliyorlar. - They know the importance of protecting the earth.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

Dünyanın uydusu doğal bir uydudur. - Earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
{f} earth
ground, attach to the earth (about an electrical conductor); cover with soil

    Расстановка переносов

    ground, at·tach to the earth (about an e·lec·tri·cal conductor); co·ver with soil

    Произношение

    Слово дня

    gargoyle
Избранное