grim and forbidding in appearance

listen to the pronunciation of grim and forbidding in appearance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение grim and forbidding in appearance в Английский Язык Турецкий язык словарь

stern
kıç

Gemi su almış ve kıç tarafı aşağı inmişti. - The ship had taken on water and was down by the stern.

stern
müsamahasız
stern
katı
stern
sert

Silvia'nın onu övmeyen sert bir babası vardı. - Silvia had a stern father who never praised her.

Onun sert görünümü onu konuşmaktan vazgeçirdi. - Her stern look got him to quit talking.

stern
arka kısım
stern
şiddetli
stern
amansız
stern
Yavuz
stern
{s} haşin
stern
(sıfat) arka, sert, katı, şiddetli, inatçı, acımasız, haşin, amansız, kıç
stern
{s} acımasız
stern
{s} müsamahasız, sert (kimse)
stern
{i} pupa
stern
{s} sert (bakış/yüz)
stern
{i} arka taraf
stern
{s} inatçı
Английский Язык - Английский Язык
stern
grim and forbidding in appearance

  Расстановка переносов

  grim and for·bid·ding in ap·pear·ance

  Турецкое произношение

  grîm ınd fôbîdîng în ıpîrıns

  Произношение

  /ˈgrəm ənd fôˈbədəɴɢ ən əˈpərəns/ /ˈɡrɪm ənd fɔːˈbɪdɪŋ ɪn əˈpɪrəns/

  Слово дня

  bricolage
Избранное