green with envy: see green

listen to the pronunciation of green with envy: see green
Английский Язык - Турецкий язык

Определение green with envy: see green в Английский Язык Турецкий язык словарь

envy
kıskanç

Kıskanç ölür ama kıskançlık asla ölmez. - The envious die, but envy never does.

Komşu kadın neredeyse kıskançlıktan öldü. - The neighbor woman nearly died of envy.

envy
çekemezlik
envy
imrenti
envy
hasetlenmek
envy
gıpta edilen kimse veya şey
envy
{f} gıpta etmek
envy
{f} çekememek
envy
{f} gözü kalmak
envy
{i} haset

Haset etmek günahtır. - To feel envy is a sin.

envy
{i} gıpta
envy
{i} gıpta edilen şey
envy
imren

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

Kıskançlık imrenme ile aynı değildir. İkisini karıştırmayın. Bir fark var. - Jealousy is not the same as envy. Do not confuse the two. There is a difference.

envy
{f} kıskan

O, arkadaşlarını kıskanıyordu. - He was the envy of his friends.

İyi şanslarından dolayı diğerlerini kıskanma. - Don't envy others for their good luck.

envy
imrenmek
envy
kıskançlık

Komşu kadın neredeyse kıskançlıktan öldü. - The neighbor woman nearly died of envy.

Kıskanç ölür ama kıskançlık asla ölmez. - The envious die, but envy never does.

envy
çekememezlik
envy
{f} kıskanmak
Английский Язык - Английский Язык
envy
green with envy: see green
Избранное