gradient index lenses

listen to the pronunciation of gradient index lenses
Английский Язык - Турецкий язык

Определение gradient index lenses в Английский Язык Турецкий язык словарь

grin
sırıtmak

Tom sırıtmaktan kendini alamadı. - Tom couldn't help grinning.

grin
sırıtış

Tom'un yüzünde çok büyük bir sırıtış vardı. - Tom had a great big grin on his face.

Tom'un yüzünde büyük bir sırıtış vardı. - Tom had a big grin on his face.

grin
sırıtma

O bunu yüzünde bir sırıtma ile söyledi. - He said it with a grin on his face.

Salak gibi sırıtmayı kes. - Stop grinning like an idiot.

grin
{f} sırıt

Onun onayına sırıttı. - She grinned her approval.

O bana baktı ve sırıttı. - He looked back at me and grinned.

grin
(Tıp) sırıtma sırıtış
grin
(fiil) sırıtmak
grin
acı veya öfke ile dişlerini sıkmak
grin
dişlerini göstererek gülmek
grin
Sabırla tahammül et
Английский Язык - Английский Язык
grin
gradient index lenses
Избранное