golden

listen to the pronunciation of golden
Английский Язык - Турецкий язык
{s} altın

Kızın altın saçı var. - The girl has golden hair.

Söz gümüşse sükût altındır. - Speech is silver, but silence is golden.

altından

O bana altından yapılmış lüks bir saat erdi. - He gave me a golden luxury watch.

Prenses altından yapılmış bir arabaya bindi. - The princess rode in a golden carriage.

itidal
çok değerli
altın rengi

Güzel genç kız kayanın tepesine oturdu ve güneşte altın rengi saçlarını taradı. - The beautiful maiden sat on the top of the rock and combed her golden hair in the sunshine.

altın gibi
altın golden eagle kaya kartalı
insanların barış ve mutluluk içinde yaşadıkları eski bir devir
Golden Age Yunan ve Roma ef- sanelerinde geçen
(Tekstil) altuni
{s} türünün en iyisi
gönençli
{s} üstün
{s} altın, altından yapılmış
{s} altın sarısı

Tom'un uzun altın sarısı saçı var. - Mary has long golden hair.

altın kartal
{s} altın renginde
parlak sarı
mükemmel
golden berry
Yer kirazı
golden ager
yaşlı
golden eagle
kaya kartalı
golden eagle
(Hayvan Bilim, Zooloji) kartalı kaya
golden era
altın çağı
golden era
altın çağ
golden fleece
(Mitoloji) altın post
golden girl
altın kız
golden grey mullet
(Denizbilim) singil
golden haired
sırma saçlı
golden handshake
(Ticaret) altın tokalaşma
golden horde
(Tarih) altın orda devleti
golden hour
altın saat
golden mean
(Matematik) altın oran
golden mean
ılım
golden opinion
hürmet
golden oriole
(Hayvan Bilim, Zooloji) sarı asma
golden palm
altın palmiye
golden parachute
(Ticaret) altın paraşüt
golden plover
altın yağmurcun
golden plover
yağmurkuşu
golden rain
(Botanik, Bitkibilim) sarısalkım
golden ratio
(Matematik) altın oran
golden ratio
(Matematik) altın kesit
golden rod
(Arılık) altın başak
golden section
(Madencilik) altın kesit
golden share
(Ticaret) altın hisse
golden syrup
şeker pekmezi
golden syrup
melas
golden thistle
(Botanik, Bitkibilim) sarı diken
Golden Horn
Haliç
golden age
altın çağ

Altın çağ bizim önümüzde, arkamızda değil. - The golden age is before us, not behind us.

Büyük Bunalım, gangsterlerin altın çağındaydı. - The Great Depression was the golden age of gangsters.

golden coral
altın mercan
golden eagle
altın kartal
golden gate bridge
golden gate köprüsü
golden handshake
kıdem tazminatı
golden handshake
emeklilik ikramiyesi
golden jubilee
ellinci yıldönümü
golden mean
ılımlılık
golden oriole
sarı asma kuşu
golden pheasant
altın sülün
golden plover
altın yağmur kuşu
golden retriever
Hareketli, uysal, iyi huylu, duygulu ve sevimli, çocuklara, bebeklere karşı çok sabırlı ve naziktir bir köpektir
golden rule
herkese iyilik etme kuralı
golden section
altın bölüm
golden wedding
evliliğin ellinci yıldönümü
golden wedding anniversary
evliliğin 50.yılı kutlaması
golden anniversary
altın yıldönümü
golden bridge
altın köprü
golden bug
altın böcek
golden delicious
altın lezzetli
golden globe
'Altın Küre' Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Foreign Press Association tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller özellikle 1996'tan sonra önem kazanmıştır, bunun nedeni de HFPA'nin NBC adlı televizyon kanalıyla yaptığı anlaşmadır. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktrist ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir
golden goal
(Spor) Elemeli futbol maçında uzatma süresinde atıldığında oyunu bitiren gol, altın gol
golden horde
(Tarih) Altın Ordu Devleti
golden knop
altın knop
golden mole
(Hayvan Bilim, Zooloji) Altın renkli köstebek
golden ratio
Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklulularında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır
golden retriever
Golden Retriever, popüler bir köpek ırkıdır ve en sık rastlanan aile köpeklerindendir
golden retriever
aslen avda vurulan kuşları bulup getirmek için kullanılan köpek cinsi
golden seal
altın mühür
golden shower
cinsel ilişki esnasında birinin diğerinin üzerine işemesi
golden temple
altın tapınak
Golden Age
huzur ve mutluluk dönemi
golden antimony sulfide
(Tekstil) antimuan gümüş sülfidi
golden blonde
(Tekstil) altın sarısı
golden brown
kızıl kahverengi
golden caviar
(Denizbilim) altın havyar
golden chain
(Botanik, Bitkibilim) yalan abanoz ağacı
golden chain
altın zincir
golden chain
(Botanik, Bitkibilim) altın yağmuru
golden cup
altın kupa
golden daisy
sarı papatya
golden daisy
papatya
golden eye
altın gözlü ördek
golden eye ointment
(Tıp) Sarı civa oksit merhemi
golden goby
(Denizbilim) sarıkaya balığı
golden grey mullet
altınbaş kefal
golden hamster
(Hayvan Bilim, Zooloji) dağ sıçanı
golden handshake
(deyim) yuksek mevkide birinin emekliye ayrildiginda kendisene verilen cok miktarda para
golden handshake
işten çıkarma tazminatı
golden jackal
(Hayvan Bilim, Zooloji) sarı çakal
golden marguerite
sarıpapatya
golden number
(Telekom) altın numara
golden opportunity
altın fırsat
golden opportunity
bulunmaz fırsat
golden oriole
sarıasma kuşu
golden palm award
(Sinema) altın palmiye ödülü
golden shares
(Ticaret) altın hisse senetleri
golden thistle
devedikeni [bot.]
golden wedding
ellinci evlilik yıldönümü
golden wedding
altın yıldönümü
golden weeping willow
(Botanik, Bitkibilim) salkımsöğüt
golden yellow
(Tekstil) 1. altın sarısı 2. altuni
kill the goose that lays the golden eggs
bindiği dalı kesmek
silence is golden
sük-t altındır
barrow's golden-eye of america (g
Amerika barrow altın göz g
kill the goose that laid the golden egg
altın yumurtlayan tavuğu kesmek
kill the goose that lays the golden egg
k. dili altın yumurtlayan kazı kesmek
spotted golden thistle
(Botanik, Bitkibilim) Sarı diken, (bot.) Scolymus maculatus
through the middle; golden path
ortasından; altın yol
kill the goose lays the golden eggs
altın yumurtlayan tavuğu kesmek
lesser golden plover
amerikan altın yağmurcunu
silence is golden
sükut altındır
the golden mean
ikisi ortası
the golden mean
ideal ölçü
Английский Язык - Английский Язык
Made of, or relating to, gold

She wore a golden crown.

Having a colour or other richness suggestive of gold

Under a golden sun.

Marked by prosperity, creativity etc

The Renaissance was a golden era.

Advantageous or very favourable

This is a golden opportunity.

Relating to a fiftieth anniversary

It's not long until our golden wedding.

{a} made of or like gold, valuable, happy
Golden things are made of gold. a golden chain with a golden locket
COWPAT AWARD
Something that is golden is bright yellow in colour. She combed and arranged her golden hair. an endless golden beach
Government On Line Data Entry
Very precious; highly valuable; excellent; eminently auspicious; as, golden opinions
Having the color of gold; as, the golden grain
suggestive of gold; "a golden voice" marked by peace and prosperity; "a golden era"; "the halcyon days of the clipper trade
marked by peace and prosperity; "a golden era"; "the halcyon days of the clipper trade"
being or having the color gold or the color of gold; blond
denoting the orange colored tip present in high quality black tea
Made of or relating to gold
having the deep slightly brownish color of gold; "long aureate (or golden) hair"; "a gold carpet"
supremely favored or fortunate; "golden lads and girls all must / like chimney sweepers come to dust"
If you refer to a man as a golden boy or a woman as a golden girl, you mean that they are especially popular and successful. When the movie came out the critics went wild, hailing Tarantino as the golden boy of the 1990s. adj. Golden Bull of 1356 golden eagle Golden Gate Bridge Golden Horde golden lion tamarin golden lion marmoset golden ratio/rectangle/section Golden Temple
{s} having the color of gold; of gold; precious; full of potential, opportune
Made of gold; consisting of gold
suggestive of gold; "a golden voice"
very favorable or advantageous; "a golden opportunity"
marked by peace and prosperity; "a golden era"; "the halcyon days of the clipper trade
If you describe something as golden, you mean it is wonderful because it is likely to be successful and rewarding, or because it is the best of its kind. He says there's a golden opportunity for peace which must be seized
Refers to the orange colored tips present in high quality black tea
made from or covered with gold; "gold coins"; "the gold dome of the Capitol"; "the golden calf"; "gilded icons"
gowden
goldy
Golden Age
The oldest and best of the Classical Ages of Man, when people lived innocent lives of happiness and prosperity
Golden Arches
A McDonald's restaurant, and by extension, the company and the fast food industry
Golden Delicious
A variety of apple which is pale yellow/green in color, and has a mild sweet flavour
Golden Fleece
A magical fleece from a winged ram guarded by the hydra in the tale of Jason and the Argonauts
Golden Fleece
A chivalric order founded in 1430 by Duke Philip III of Burgundy
Golden Gate Bridge
A 1.7 mile long suspension bridge linking Marin County, California, to San Francisco, California
Golden Horde
The Mongol invaders who invaded Europe in the 13th Century (1237) and were eventually stopped by Tamerlane in 1395
Golden Horseshoe
Nickname for the U-shaped area of the Canadian province of Ontario which extends along the northwestern, western, and southwestern shoreline of Lake Ontario from metropolitan Toronto to the Niagara River, comprising one of Canada's most populated and economically productive regions

Half of those new immigrants came to Ontario. . . . Once here, most of them settled in the Golden Horseshoe area, now home to 8.1 million people, or one-quarter of all Canadians.

Golden Jackal
A common jackal that can be found in southwest Europe, North Africa, Middle East and South Asia
Golden Retriever
A breed of dog, originating in Britain
Golden Week
any of several extended holidays celebrated in China and Japan
golden age
A time of great progress or achievement in a particular field
golden age
A happy age of peace and prosperity
golden age
The Golden Age
golden boy
A favored youth, held in high esteem by others, and for whom there are high hopes

He was the golden boy of Montana politics.

golden boy
A young man who has become unusually successful at an early age

Bill Gates was the golden boy of the software industry in the early 1980s.

golden boys
plural form of golden boy
golden calf
A golden image of a calf, made by Aaron and worshipped by the Israelites
golden calf
Money as an end in itself; mammon
golden duck
the score of zero runs after getting out on the first ball faced
golden eagle
A large bird of prey, Aquila chrysaetos, that hunts while soaring
golden eagles
plural form of golden eagle
golden girl
Feminine form of golden boy
golden girl
A young woman who is beautiful in a wholesome and healthy way

In her day, Betty Grable was the golden girl of America.

golden goal
the first goal scored during extra time; giving victory to the scoring side if this rule is in effect
golden hamster
A small rodent, Mesocricetus auratus, popular as a pet and used for scientific research
golden hamsters
plural form of golden hamster
golden handcuffs
Any arrangement or agreement designed to provide extremely favorable benefits or pay, so as to discourage participant from wanting to leave, especially to retain a choice employee

The stock plan really served as golden handcuffs for the executives.

golden handshake
A generous severance payment, especially as an inducement to leave employment
golden hello
A payment offered to an employee as an inducement to join, especially if currently working for a competitor
golden mean
A position of balance between good and evil

Auream quisquis mediocritatem diligit, tutus caret obsoleti sordibus tecti, caret invidenda, sobrius aula. (He who chooses the golden mean safely avoids both the hovel and the palace).

golden means
plural form of golden mean
golden mole
any of several small, insectivorous burrowing mammals, of the family Chrysochloridae, native to southern Africa
golden oldie
A record that was very popular in a former era
golden oldies
plural form of golden oldie
golden opportunities
plural form of golden opportunity
golden opportunity
Ideal moment to do something

With the rest of the squad injured, Jones had a golden opportunity to prove his worth to the coach.

golden oriole
A bright yellow and black passerine songbird, Oriolus oriolus, of Europe and western Asia
golden palace monkey
A primate of New World monkey from Bolivia, scientific name Callicebus aureipalatii
golden palace monkeys
plural form of golden palace monkey
golden parachute
An agreement between a company and an employee, usually an executive, specifying that the employee will receive certain significant benefits if employment is terminated
golden parachutes
plural form of golden parachute
golden pheasant
A colorful game bird originating from China, Chrysolophus pictus
golden pheasants
plural form of golden pheasant
golden plover
American golden plover, Pluvialis dominic
golden plover
Eurasian golden plover, Pluvialis apricaria
golden plover
Pacific golden plover, Pluvialis fulva
golden plovers
plural form of golden plover
golden ratio
The irrational number (approximately 1·618), usually denoted by the Greek letter φ (phi), which is equal the sum of its own reciprocal and 1, or, equivalently, is such that the ratio of 1 to the number is equal to the ratio of its reciprocal to 1
golden retrievers
plural form of golden retriever
golden rice
A variety of Oryza sativa rice produced through genetic engineering to biosynthesize beta-carotene, a precursor of provitamin A, and intended as a humanitarian tool to combat vitamin A deficiency
golden rule
A fundamental rule or principle

It is all-important to remember that naturalists have no golden rule by which to distinguish species and varieties.

golden rule
The principle that one should treat other people in the manner in which one would want to be treated by them

Mr. Francis seems to understand the fundamental principle of all moral accounting, the great ethic rule of three. Let A do to B, as he would have B do to him; the product will give the rule of conduct required. My father smiled at this reduction of the golden rule to arithmetical form.

golden rules
plural form of golden rule
golden section
the division of a whole into two parts such that the ratio of the smaller part to the larger is equal to the ratio of the larger part to the whole
golden shower
The act of a person urinating on another, usually for sexual stimulation of one or both persons
golden showers
plural form of golden shower
golden sombrero
When a batter strikes out four times in one game

Jones hit for the old golden sombrero last night; he had a hat trick (three strikeouts) going into the ninth inning, then struck out for the fourth time.

golden staph
A bacterium often found in microorganisms on the skin and nose that commonly causes staph infections, technically known as staphylococcus aureus
golden syrup
A pale amber-coloured treacle produced as part of the process of refining cane sugar; it is used in cooking
golden ticket
A qualification, person or thing that can provide lucrative opportunities

So the Harvard diploma is now, more than ever, a golden ticket to a certain kind of success.

golden ticket
A philosophy that a quick fix can be achieved

He believes in the 'golden ticket'.

golden wedding
A celebration to mark the fiftieth anniversary of a marriage
golden-eagle
Attributive form of golden eagle, noun
golden globe
The Golden Globe Awards are American awards for motion pictures and television programs, given out each year during a formal dinner. Run as a fundraiser since 1944 by the Hollywood Foreign Press Association (HFPA), the awards are a major part of the film industry's "awards season" which culminates each year with the Oscars and Screen Actors Guild Awards
golden goal
(Spor) The golden goal is a method used in association football, field hockey, ice hockey and korfball to decide the winner of games in elimination matches which end in a draw after the end of regulation time
golden hall
The Golden Hall (Jindian or Jinding), situated at the top of Tianzhu Peak (1612m), is one of the most distinctive landmarks in Wudangshan. It was built in 1416 during the Ming Dynasty. According to local histories, the hall was forged in Beijing, then carried to Wudangshan. The Golden Hall is one part of the Supreme Harmony Temple (Taihe Palace). Built entirely of gilded copper (an incredible 20 tons of fine copper, and 300 kilograms of gold), the hall is one of the biggest gilded copper temples in China
golden handcuffs
(plural noun) informal benefits provided by an employer to discourage an employee from taking employment elsewhere
golden parachute
An employment agreement that guarantees a key executive lucrative severance benefits if control of the company changes hands followed by management shifts
golden ratio
In mathematics and the arts, two quantities are in the golden ratio if the ratio between the sum of those quantities and the larger one is the same as the ratio between the larger one and the smaller. The golden ratio is approximately 1.6180339887
golden shower
The act of urinating on another person usually as part of a sex act
Golden Age
first age of the world when mankind lived in innocence happiness (Greek and Roman Mythology); flourishing period (usually of a people or nation)
Golden Award
{i} award given to the most creative webmasters who have outstanding skills in design and content writing
Golden Bull of 1356
Constitution for the Holy Roman Empire promulgated by Charles IV. Stamped with a golden seal, the document gave seven electors the power to choose the ruler of Germany by a simple majority. It also specified the electors and established succession by primogeniture. Intended to eliminate papal influence in German political affairs, it did away with the pope's previous right to examine rivals and approve results, and also increased the power of the princes
Golden Crescent
three major heroin-producing nations (Iran, Afghanistan, and Pakistan)
Golden Era
period of success, era of prosperity
Golden Fleece
{i} fleece of gold recovered by the Argonauts from a dragon-guarded grove (Greek Mythology)
Golden Gate
A strait in western California connecting the Pacific Ocean and San Francisco Bay. Discovered in 1579 by Sir Francis Drake, it was known as the Golden Gate long before the name gained popularity during the gold rush of 1849. The Golden Gate Bridge, which spans the strait, was completed in 1937. the Golden Gate an area of water which connects San Francisco Bay in California with the Pacific Ocean. It is crossed by the Golden Gate Bridge
Golden Gate
strait in western California which links the San Francisco Bay with the Pacific Ocean
Golden Gate Bridge
the Golden Gate Bridge the Golden Gate a bridge which crosses an area of water in San Francisco Bay in California, to connect the city of San Francisco with Marin County. Suspension bridge spanning the Golden Gate, San Francisco. From its completion in 1937 until the completion of New York's Verrazano-Narrows Bridge in 1964, it had the longest main span in the world, 4,200 ft (1,280 m). It remains incomparable in its magnificence. Its construction, supervised by Joseph B. Strauss (1870-1938), involved many difficulties: rapidly running tides, frequent storms and fogs, and the problem of blasting rock under deep water to plant earthquake-resistant foundations
Golden Gate bridge
bridge which crosses the Golden Gate and is one of the longest bridges in the world
Golden Girls
American television program
Golden Globe Award
{i} American award given for movies and television programs
Golden Glove Awards
a ceremony held every year in the US, at which prizes are given to the best baseball fielders in the Major Leagues
Golden Gloves
an American competition for amateur (=unpaid) boxers
Golden Gophers
name of the University of Minnesota athletic teams (USA)
Golden Horde
The Mongol army that swept over eastern Europe in the 13th century and established a suzerain in Russia. Russian designation for the western part of the Mongol empire. The Golden Horde flourished from the mid-13th century to the end of the 14th century. The name is traditionally said to derive from the golden tent of Batu, a grandson of Genghis Khan, who expanded the domain of the Golden Horde in a series of brilliant campaigns that included the sacking and burning of Kiev in 1240. At its peak, its territory included most of European Russia. The outbreak of the Black Death in 1346 marked the beginning of its disintegration; in the 15th century it broke into several smaller khanates
Golden Horn
An inlet of the Bosporus in northwest Turkey forming the harbor of Istanbul
Golden Pages
telephone number guide arranged by subject
Golden State
California, state in the western United States on the Pacific coast
Golden Temple
a temple (=a type of church) in Amritsar in India which is very important in the Sikh religion. It stands in the middle of a holy lake and contains the holy book of the Sikhs. Punjabi Darbar Sahib or Harimandir Chief house of worship for the Sikhs of India (see Sikhism) and their most important pilgrimage site, located in the city of Amritsar in Punjab state. Founded by Guru Ramdas (1574-81) and completed by Guru Arjan Dev in 1604, the temple has entrances on four sides, signifying a welcome to all creeds and castes. Though destroyed in the 1760s by Afghan invaders, it was rebuilt, and in the early 19th century it acquired its marble walls and gold-plated copper domes. The surrounding buildings include a meeting hall, reference library, and museum, as well as the shrine known as the Akal Takhat. In 1984 the complex was seriously damaged during a confrontation between Sikh separatists and government troops; it was subsequently restored
Golden Triangle
an area of hills consisting of part of Laos, Thailand, and Burma. Poppies for making the drug opium are illegally grown there
Golden Triangle
meeting point between three countries (Thailand, Burma and Laos)
Golden Tulip
worldwide network of luxury hotels
golden age
a time period when some activity or skill was at its peak; "it was the golden age of cinema"
golden age
A golden age is a period of time during which a very high level of achievement is reached in a particular field of activity, especially in art or literature. You grew up in the golden age of American children's books
golden age
any period (sometimes imaginary) of great peace and prosperity and happiness
golden age
A reference to the time before war ravaged Cybertron and drained its resources At the time, Cybertron actually glowed with a golden color
golden age
(classical mythology) the first and best age of the world, a time of ideal happiness, prosperity, and innocence; by extension, any flourishing and outstanding period any period (sometimes imaginary) of great peace and prosperity and happiness a time period when some activity or skill was at its peak; "it was the golden age of cinema
golden age
SF from (roughly) 1930-1960, usually hard
golden age
(Of Swordplay) The peak of the sword's evolution from the introduction of the rapier in the sixteenth century to the swords eventual demise in the eighteenth
golden ager
A senior citizen
golden algae
algae having the pigments chlorophyll and carotene and xanthophyll
golden anniversary
golden anniversaries the date that is exactly 50 years after the beginning of something, especially a wedding diamond anniversary, silver anniversary silver anniversary British Equivalent: golden wedding British Equivalent: golden jubilee
golden aster
any of several shrubby herbs or subshrubs of the genus Chrysopsis having bright golden-yellow flower heads that resemble asters; throughout much of United States and into Canada
golden aster
Any of various North American plants of the genus Chrysopsis having yellow, rayed flower heads
golden bantam
A variety of corn having large, bright-yellow kernels on a relatively small ear
golden barrel cactus
large cactus of east central Mexico having golden to pale yellow flowers and spines
golden calf
golden idol that the Israelites made and worshipped during the exodus (Biblical); any false god or thing worshipped undeservedly
golden calf
(Old Testament) an idol made by Aaron for the Israelites to worship; destroyed by Moses; it is now used to refer to anything worshipped undeservedly
golden calla
any of several callas of the genus Zantedeschia having yellow spathes
golden clematis
Chinese clematis with serrate leaves and large yellow flowers
golden club
aquatic plant of the southeastern United States having blue-green leaves and a spadix resembling a club covered with tiny yellow flowers
golden club
An aquatic plant (Orontium aquaticum) of the eastern United States, having a clublike, golden-yellow spadix, small blue-green berries, and floating leaves
golden cup
native of Mexican highlands grown for its glossy clear yellow flowers and blue-gray finely dissected foliage
golden delicious
a sweet eating apple with yellow skin
golden eagle
A large eagle (Aquila chrysaetos) of mountainous areas of the Northern Hemisphere, having dark plumage with brownish-yellow feathers on the back of the head and neck. a large light brown bird that lives in northern parts of the world. Dark-brown eagle (Aquila chrysaetos) with golden, leaf-shaped nape feathers, dark eyes, gray beak, fully feathered legs, large yellow feet, and large talons. Its wingspread reaches almost 8 ft (2.3 m). It ranges from central Mexico (where it is the national bird) along the Pacific coast and through the Rocky Mountains to Alaska, and small numbers are found from Newfoundland to North Carolina. Also found in North Africa, it is more common across Russia, to southern China and Japan. It nests in cliff caves or in lone trees. The species is protected in the U.S
golden eagle
large eagle of mountainous regions of the northern hemisphere having a golden-brown head and neck
golden fern
stout tropical swamp fern (especially tropical America) having large fronds with golden yellow sporangia covering the undersides tropical American fern having fronds with light golden undersides
golden fig
a strangler tree native to southern Florida and West Indies; begins as an epiphyte eventually developing many thick aerial roots and covering enormous areas
golden fleece
in Greek mythology, a fleece of gold owned by the king of Colchis and guarded in a sacred grove by a dragon; recovered by Jason and the Argonauts
golden gate
a strait in western California that connects the San Francisco Bay with the Pacific Ocean; discovered in 1579 by Sir Francis Drake
golden gate bridge
a suspension bridge across the Golden Gate
golden glow
very tall branching herb with showy much-doubled yellow flower heads
golden glow
A tall plant (Rudbeckia laciniata) cultivated for its large, yellow, many-rayed double flower heads
golden goal
In some football matches, a golden goal is the first goal scored in extra time, which wins the match for the team that scores it
golden goodbye
A golden goodbye is the same as a golden handshake
golden groundsel
weedy herb of the eastern United States to Texas having golden-yellow flowers; sometimes becomes invasive; sometimes placed in genus Senecio
golden hamster
small light-colored hamster often kept as a pet
golden handcuffs
A lucrative incentive to an executive intended to discourage resignation or ensure long-term cooperation after departure. things such as a large salary or a good pension that make important workers want to continue working for an organization, rather than leave to work for a competing organization
golden handcuffs
generous and attractive financial benefits (such as bonuses, raises, etc.,) provided by an employer to an employee to discourage him/her from leaving the company to work elsewhere
golden handshake
a lucrative severance agreement offered to an employee (usually as an incentive to retire)
golden handshake
A golden handshake is a large sum of money that a company gives to an employee when he or she leaves, as a reward for long service or good work. A lucrative severance agreement offered to an employee typically as an inducement to retire. a large amount of money given to someone when they leave their job
golden hello
A golden hello is a sum of money that a company offers to a person in order to persuade them to join the company. Most people recognise the need to pay a golden hello to attract the best. a large amount of money that is given to a new employee, in order to persuade them not to go to work for another organization
golden horde
a Mongolian army that swept over eastern Europe in the 13th century
golden jubilee
A golden jubilee is the 50th anniversary of an important or special event. The company is celebrating its golden jubilee. the date that is exactly 50 years after an important event, such as the occasion when someone became king or queen diamond jubilee, silver jubilee silver jubilee American Equivalent: golden anniversary
golden jubilee
fifty year anniversary
golden larch
Chinese deciduous conifer resembling a larch with golden yellow leaves
golden lion tamarin
A small arboreal Brazilian monkey (Leontopithecus rosalia), having a silky golden coat, lionlike mane, and long, partially webbed digits. or golden lion marmoset Species of tamarin (Leontideus rosalia), having a thick, lionlike mane, black face, and long, silky, golden fur. A striking-looking animal, it is found in South America, where it is listed as critically endangered
golden mean
the middle between extremes
golden mean
the proportional relation between two divisions of line or two dimension of a plane figure such that short : long : : long : (short + long)
golden mean
An ethic, set forth by Aristotle in the Nicomachean Ethics, which calls for virtue through moderation
golden mean
desirable middle ground between two extremes (according to the philosophy of Aristotle); moderate manner, means of compromise, equal depth
golden mean
A mathematical ratio in which width is to length as length is to length plus width This ratio has been employed in design since the ancient Greeks It can also be found in natural forms
golden mean
(aka 'golden section' or the French 'Section d'Or') The golden section was developed as early as by Euclid and is supposed to refer to a proportion that is irrational and is thought to have its own intrinsic value, the value being at one with the universe itself The actual definition of golden section is a line that is divided so that the smaller part of the line is to the larger part of the line as the larger part is to the whole line This usually turns out to be 8: 13 and is visible in most works of art
golden mean
(or ratio) The positive solution to the quadratic equation, x^2 + x - 1 = 0, which is (-1+sqrt(5))/2, or approximately 618 This has the proportionality property: x: 1 = (1-x): x, which defines the placements of evaluations for the golden section search More information about the golden mean is given at the Favorite Mathematical Constants site
golden mean
The course between extremes
golden mole
mole of southern Africa having iridescent guard hairs mixed with the underfur
golden oldie
People sometimes refer to something that is still successful or popular even though it is quite old as a golden oldie. A recording, movie, or other form of entertainment that was very popular in the past. a song, film etc that is old, but which many people still like
golden oldie
(Informal) that which is old but classic (especially songs and movies)
golden opportunity
once in a lifetime chance
golden oriole
bright yellow songbird with black wings
golden parachute
A golden parachute is an agreement to pay a large amount of money to a senior executive of a company if they are forced to leave. Golden parachutes entitle them to a full year's salary if they get booted out of the company. An employment agreement that guarantees a key executive lucrative severance benefits if control of the company changes hands followed by management shifts. part of a business person's contract which states that they will be paid a large amount of money if they lose their job, for example if the company is sold
golden parachute
giving top executives lucrative benefits that must be paid by the acquirer if they are discharged after a takeover
golden parachute
package of benefits and compensations guaranteed to be paid in case of job loss (usually included in job contracts of top executives)
golden pheasant
brightly colored crested pheasant of mountains of western and central Asia
golden pheasant
A pheasant (Chrysolophus pictus) of Tibet and western China that has a long tail and brilliantly colored plumage
golden plover
plovers of Europe and America having the backs marked with golden-yellow spots
golden polypody
tropical American fern with brown scaly rhizomes cultivated for its large deeply lobed deep bluish-green fronds; sometimes placed in genus Polypodium
golden pothos
evergreen liana widely cultivated for its variegated foliage
golden raisin
a small pale raisin (=dried fruit) used in baking British Equivalent: sultana
golden ratio/rectangle/section
Numerical proportion considered to be an aesthetic ideal in classical design. It refers to the ratio of the base to the height of a rectangle or to the division of a line segment into two in such a way that the ratio of the shorter part to the longer is equal to that of the longer to the whole. It works out to about 1.61803: 1. A rectangle constructed from golden sections (segments in this ratio) is called a golden rectangle
golden retriever
type of dog with a long golden coat
golden retriever
A retriever of a breed originating in Scotland, having a dense coat of golden hair with feathering at the neck, legs, and tail. a large dog with light brown fur
golden retriever
an English breed having a long silky golden coat
golden rule
a command based on Jesus' words in the Sermon on the Mount; "Whatsoever ye would that men do unto you, do you even so unto them"
golden rule
do unto others as you would have them do unto you, command based on sayings in the Old and New testament
golden rule
(Mathew 7: 12) any important rule; "the golden rule of teaching is to be clear
golden rule
A golden rule is a principle you should remember because it will help you to be successful. Hanson's golden rule is to add value to whatever business he buys. The biblical teaching that one should behave toward others as one would have others behave toward oneself. an idea from the Bible that people should treat others in the way that they want to be treated themselves. a very important principle, way of behaving etc that should be remembered
golden saxifrage
any of various low aquatic herbs of the genus Chrysosplenium
golden seal
perennial herb of northeastern United States having a thick knotted yellow rootstock and large rounded leaves
golden section
the proportional relation between two divisions of line or two dimension of a plane figure such that short : long : : long : (short + long)
golden section
A ratio, observed especially in the fine arts, between the two dimensions of a plane figure or the two divisions of a line such that the smaller is to the larger as the larger is to the sum of the two, a ratio of roughly three to five
golden shiner
shiner of eastern North America having golden glints; sometimes also called `bream'
golden shower
tree that bears bunches of large yellow flowers (native to India); sexual activity involving urination on a person for sexual pleasure
golden shower tree
deciduous or semi-evergreen tree having scented sepia to yellow flowers in drooping racemes and pods whose pulp is used medicinally; tropical Asia and Central and South America and Australia
golden star
California plant having grasslike leaves and showy orange flowers
golden state
California; a nickname alluding to its rich gold deposits
golden syrup
This golden coloured syrup is a by-product from the manufacture of sugar It consists of non-crystallised sugar, minerals and water It is most commonly used in Ginger based products like biscuits and cakes top of page
golden syrup
Golden syrup is a sweet food in the form of a thick, sticky, yellow liquid. a sweet thick liquid made from sugar that is used in cooking
golden syrup
A syrup obtained during the refining of sugar It is sweeter and thinner than treacle H
golden syrup
a pale cane syrup
golden syrup
[Great Britain] Light Karo syrup is the U S equivalent
golden thistle
any of several spiny Mediterranean herbs of the genus Scolymus having yellow flower heads
golden trout
A small freshwater trout (Salmo aguabonita) native to the southern Sierra Nevada, having a bright red-orange belly and cheeks and gold sides with a red-orange stripe
golden umbrella
A golden parachute
golden wattle
shrubby Australian tree having clusters of fragrant golden yellow flowers; widely cultivated as an ornamental
golden wedding
fiftieth anniversary of a wedding
golden wedding
A golden wedding or a golden wedding anniversary is the 50th anniversary of a wedding. the date that is exactly 50 years after a wedding = golden anniversary diamond wedding, silver wedding
golden wedding anniversary
the 50th wedding anniversary
Турецкий язык - Английский Язык

Определение golden в Турецкий язык Английский Язык словарь

golden gate köprüsü
golden gate bridge
golden
Избранное