gizemli zatürre de denilen akut solunum yetersizliği sendromunun kısa yazılışı

listen to the pronunciation of gizemli zatürre de denilen akut solunum yetersizliği sendromunun kısa yazılışı
Турецкий язык - Турецкий язык
sars
gizemli zatürre de denilen akut solunum yetersizliği sendromunun kısa yazılışı

    Расстановка переносов

    gi·zem·li za·tür·re de de·ni·len a·kut so·lu·num ye·ter·siz·li·ği send·ro·mu·nun kı·sa ya·zı·lı·şı

    Слово дня

    annus mirabilis
Избранное