given to misusing; also, full of abuses

listen to the pronunciation of given to misusing; also, full of abuses
Английский Язык - Турецкий язык

Определение given to misusing; also, full of abuses в Английский Язык Турецкий язык словарь

abusive
ağzı bozuk

Tom çocuklarına karşı çok ağzı bozuktu. - Tom was very abusive towards his children.

abusive
{s} küfürlü

Daha önce böyle küfürlü bir mektup almadım. - I had never received such an abusive letter before.

Takım onun küfürlü davranışı için koçun kovulmasını istedi. - The team wanted the coach fired for his abusive behavior.

abusive
yolsuz
abusive
fesatçı abusively yolsuz olarak
abusive
bozuk

Tom çocuklarına karşı çok ağzı bozuktu. - Tom was very abusive towards his children.

abusive
{s} ağzı bozuk (argo)
abusive
{s} kötü (davranış)
abusive
kötü sözler söyleyen
abusive
ağzı pis
abusive
kötü sözlerle dolu
abusive
kötüleyici
abusive
ağzıbozuk
abusive
tacizci

Dan tacizci babası hakkında konuştu. - Dan talked about his abusive father.

abusive
{s} küfürbaz

Onun küfürbaz bir annesi vardı. - She had an abusive mother.

Sami küfürbaz annesini terk etti. - Sami left his abusive mother.

abusive
{s} hor kullanan
abusive
(sıfat) küfürlü, küfürbaz, ağzı bozuk (argo); taciz eden, kötüye kullanan, kötü davranan, hor kullanan
abusive
{s} kötü davranan
abusive
{s} kötüye kullanan
Английский Язык - Английский Язык
abusive

The abusive prerogatives of his see. - Hallam.

given to misusing; also, full of abuses
Избранное