give up the good with the bad

listen to the pronunciation of give up the good with the bad
Английский Язык - Английский Язык
throw out the child along with the bath
give up the good with the bad

  Турецкое произношение

  gîv ʌp dhi gîd wîdh dhi bäd

  Произношение

  /ˈgəv ˈəp ᴛʜē gəd wəᴛʜ ᴛʜē ˈbad/ /ˈɡɪv ˈʌp ðiː ɡɪd wɪð ðiː ˈbæd/

  Слово дня

  euphuism
Избранное