giderilemez

listen to the pronunciation of giderilemez
Турецкий язык - Английский Язык
quenchless
insatiate
gider
{i} expenditure

We should strike a balance between our expenditure and income. - Kazancımız ve giderimiz arasında orta yolu bulmalıyız.

gider
{i} expense

Tom sent money to Mary to help her pay for school expenses. - Tom Mary'ye okul giderlerini ödemesine yardımcı olmak için para gönderdi.

Tom can't get along on his salary because he has high medical expenses. - Tom yüksek sağlık giderleri olduğu için maaşıyla geçinemiyor.

gider
(Politika, Siyaset) charge
gider
appropriations
gider
excise
gider
(Kanun) debit
gider
(Gıda) drain
gider
drain down
gider
outlay
gider
{f} contented
gider
appease

The apple appeased my hunger temporarily. - Elma, açlığımı geçici olarak giderdi.

gider
compensate
gider
outgo
gider
outgoings
gider
dispel

Her smooth entry into the ranks of the royal family will help to dispel these fears. - Onun kraliyet ailesinin saflarına düzgün girişi bu korkuların giderilmesine yardımcı olacaktır.

gider
expenses

Tom calculated his expenses. - Tom giderlerini hesapladı.

Tom can't get along on his salary because he has high medical expenses. - Tom yüksek sağlık giderleri olduğu için maaşıyla geçinemiyor.

gider
expenditure(s), expense(s), outlay; Brit. outgoings
gider
(Hukuk) appropriations, charge, expenditure
gider
counteract
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение giderilemez в Турецкий язык Турецкий язык словарь

gider
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
gider
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner
gider
Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar
gider
Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı
giderilemez
Избранное