gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek

listen to the pronunciation of gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek
Турецкий язык - Турецкий язык
sıkıştırmak
gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek

    Расстановка переносов

    gev·şek ve·ya sey·rek o·lan şey·le·ri bir·bi·ri·ne yak·laş·tı·ra·rak sı·kı du·ru·ma ge·tir·mek

    Произношение

    Слово дня

    ghost word
Избранное