getirtmek

listen to the pronunciation of getirtmek
Турецкий язык - Английский Язык
order
import
cause to be brought
cause to bring
to have (someone) appointed to (a position, an office, etc.), have (someone) brought to (a position, an office, etc.), have (someone) designated (a title)
to order (something) from (a place)
to have (something, someone) brought to (someone or a place)
send for
call up
to cause to be brought; to send for; to order, to import from
to have (something, someone) brought from (a place) to (someone or a place)
import from
send
getir
brought

I've brought you a little something. - Sana küçük bir şey getirdim.

Another ten minutes' walk brought us to the shore. - On dakikalık bir başka yürüyüş bizi kıyıya getirdi.

getir
bring

Bring me the magazines. - Bana dergileri getir.

Bring me today's paper, please. - Lütfen bana bugünün gazetesini getir.

getir
(Bilgisayar) import

The new law will bring about important changes in the educational system. - Yeni yasa, eğitim sistemine önemli değişiklikler getirecektir.

It's important to unite as many workers as possible. - Mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi bir araya getirmek önemlidir.

getir
brought into

Sami was brought into the police station. - Sami karakola getirildi.

Fadil was brought into the police station and questioned. - Fadıl polis karakoluna getirildi ve sorgulandı.

getir
bring into
getir
{f} bringing

Are you bringing your camera? - Kameranı getiriyor musun?

Thanks for bringing me here. - Beni buraya getirdiğiniz için teşekkürler.

getir
hand in
getirtme
to organize
dışarıdan getirtmek
to import
getir
bringinto
getir
hand#in
getir
spat
getir
galligaskins
getir
broughtinto
getir
handin
Турецкий язык - Турецкий язык
Getirme işini yaptırmak
aldırmak
getirtme
Getirtmek işi
getirtmek
Избранное