get something out of the way

listen to the pronunciation of get something out of the way
Английский Язык - Турецкий язык
bir şeyi kenara çekmek
get out of
kurtulmak

Kendimi sıkıntı içinde bulduğumda o konudan kurtulmak için bir çıkış yolu bulmaya çalışırım. - When I find myself in trouble, I try to find a way to get out of it.

Bir defa kötü bir alışkanlığı başlayınca, ondan kurtulmak zor olabilir. - Once you've got into a bad habit, it can be difficult to get out of it.

get out of
(Fiili Deyim ) -den dışarı çıkmak
get out of
uzak durmak
get out of
kaçınmak
get out of
bir şeyi elde etmek
get out of
inmek

Tom arabadan inmek istiyordu. - Tom wanted to get out of the car.

Metrodan inmek için uğraştım. - I struggled to get out of the subway.

get out of
sızıntı yapmak
get out of
uzaklaşıp kurtulmak
get out of
kaçak yapmak
get out of
bulaşmamak
get out of
birine boyun eğdirmek
get out of
-den yararlanmak
get out of
sakınmak
get out of
(bir yerden) çıkmak
get out of
sıyrılmak
get out of
ağzından laf almak
get out of
dışarı çıkartmak
get out of
-den çıkartmak
get out of
-den elde etmek
get out of
arabadan inmek

Tom arabadan inmek ve yürümek istedi. - Tom wanted to get out of the car and walk.

Tom arabadan inmek istiyordu. - Tom wanted to get out of the car.

get out of
dışarı sızmak
get something out
yayımlamak
get out of
kaç

Dün saat kaçta yataktan çıktın? - What time did you get out of bed yesterday?

Kaç Tom. Çık buradan! - Run, Tom. Get out of here!

get out of
sorumluluktan kaçmak
get out of
vazgeçebilmek
get out of
elde etmek
get s.o. out of the way
1. birini kenara çekmek. 2. birini devredışı etmek, etkisiz hale getirmek
get out of
sağlamak
get out of
kazanmak
get out of
bırakabilmek
get someone out of the way
birini devredışı etmek
get someone out of the way
birini kenara çekmek
Английский Язык - Английский Язык

Определение get something out of the way в Английский Язык Английский Язык словарь

get out of
To circumvent some obligation entirely

Is there any way I can get out of Saturdays?.

get out of
To leave, exit, or become free of

I can't get out of this notion that she may have known all along.

get out of
If you get out of doing something that you do not want to do, you succeed in avoiding doing it. It's amazing what people will do to get out of paying taxes
get something out of the way

  Расстановка переносов

  get some·thing out of the way

  Турецкое произношение

  get sʌmthîng aut ıv dhi wey

  Произношение

  /ˈget ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈout əv ᴛʜē ˈwā/ /ˈɡɛt ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt əv ðiː ˈweɪ/

  Слово дня

  intercostal
Избранное