get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc )

listen to the pronunciation of get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc )
Английский Язык - Турецкий язык

Определение get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc ) в Английский Язык Турецкий язык словарь

board
ekmek

Katalogdan yeni bir ekmek tahtası sipariş ettim. - I ordered a new cutting board from a catalog.

board
{f} tahta döşemek
board
not tahtası
board
oyun tahtası
board
pansiyoner olarak almak/kalmak
board
yönetim kurulu

Judy yönetim kurulunda tek kadın. - Judy is the only woman on the board.

Bazı yönetim kurulu üyeleri onun şirketi işletme yeteneğini sorguladı. - Some board members questioned his ability to run the corporation.

board
tahtayla kaplamak
board
kalas
board
{i} sofra
board
ilan tahtası
board
geminin yanı veya bordası
board
sahne
board
{i} meclis
board
{i} kurul

Judy yönetim kurulunda tek kadın. - Judy is the only woman on the board.

Tom yönetim kurulunda. - Tom is on the board of directors.

board
{f} pansiyoner
board
{i} kereste, tahta
board
(Avrupa Birliği) idare meclisi, kurul
board
{i} tahta

Tom dartları tahtadan çekti. - Tom pulled the darts out of the board.

O, tahtaya bir çivi çaktı. - He drove a nail into the board.

board
{f} pansiyoner olarak kalmak
board
{i} heyet
Английский Язык - Английский Язык
board
get on
get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc )
Избранное