gerçekle yüzleşmek

listen to the pronunciation of gerçekle yüzleşmek
Турецкий язык - Английский Язык
face facts
gerçekle yüzleşme
face the fact
gerçek yüz
colour [Brit.]
gerçek yüz
color

He has finally shown his true colors. - Sonunda gerçek yüzünü gösterdi.

Sami soon showed his true colors. - Sami çok geçmeden gerçek yüzünü gösterdi.

gerçek yüz
nittygritty
gerçek yüz
{i} colour
gerçekle yüzleşmek
Избранное