genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan

listen to the pronunciation of genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan
Турецкий язык - Турецкий язык
kalıp
genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan

    Расстановка переносов

    ge·nel·lik·le küp bi·çi·min·de bir ka·lı·ba dö·kü·le·rek ya·pıl·mış o·lan

    Произношение

    Слово дня

    prudential
Избранное