geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması

listen to the pronunciation of geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması
Турецкий язык - Турецкий язык
çalım
geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması

    Расстановка переносов

    ge·mi·nin su ke·si·min·den a·şa·ğı bö·lü·mü·nün baş ve kıç bo·dos·la·ma·sı·na doğ·ru dar·laş·ma·sı

    Слово дня

    contrive
Избранное