gelişigüzel

listen to the pronunciation of gelişigüzel
Турецкий язык - Английский Язык
random

My feelings may seem random but my thoughts are never! - Hislerim gelişigüzel olabilir, ama düşüncelerim asla!

by chance
promiscuous
By chance, at random, at haphazard, haphazard, hit or miss, by fits and starts
scratchy
cursory
haphazardly, at random, indiscriminately, cursorily, desultorily
haphazard, random, indiscriminate, cursory, desultory
by fits and starts
hit-and-miss
excursive
haphazard
hit or miss
helter-skelter
at random
casually, at random, by chance; casual, haphazard, random, cursory, indiscriminate
go as you please
indiscriminate

She buys shoes indiscriminately. - O gelişigüzel ayakkabı satın alıyor.

casual
desultory
scratch
at haphazard
helter skelter
slack
fitfully
casually
superficial
fits and starts
touchandgo
hit and miss
shotgun
arbitrary

Lemma 5 cannot be generalized to arbitrary artinian rings. - Lemma 5 gelişigüzel seçilmiş Artin halkaları ile genellenemez

helterskelter
gelişigüzel bir biçimde
casually, anyhow
gelişigüzel biçimde
casually
gelişigüzel bırakmak
(araba vs.) bung up
gelişigüzel kontrol
spot test
gelişigüzel kontrol
spot check
gelişigüzel kontrol etmek
spot check
gelişigüzel yapmak
hack out
gelişigüzel yayılan topluluk
sprawl
gelişigüzel yetiştirmek
drag up
iri ve gelişigüzel kırılmış buğday
large and randomly broken wheat
Турецкий язык - Турецкий язык
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lalettayin
Özensiz olarak, rastgele bir biçimde: "Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı."- P. Safa
sallapati
günübirlik
alelıtlak
gelişigüzel
Избранное