gecikmeli

listen to the pronunciation of gecikmeli
Турецкий язык - Английский Язык
retarded

Don't mind Tom. He's a little retarded. - Tom'a aldırmayın. O biraz gecikmeli.

airplane
(Dilbilim) delayed release
behind the schedule
delayed, retarded
delayed

It makes no difference whether the train is delayed or not. - Trenin gecikmeli olup olmadığı hiç önemli değil.

delayed; (train, airplane, bus, ship) which is behind schedule
deferred
lagged
Gecikmeli Giriş Programı; konuşlanmış
(Askeri) Delayed Entry Program; deployed
gecikmeli adresleme
deferred addressing
gecikmeli ateşleme
retarded ignition
gecikmeli ateşleme
late ignition
gecikmeli ateşleme
late spark
gecikmeli ateşleme
(Otomotiv) delayed ignition
gecikmeli ateşleme tertibatı
(Askeri) delaying arming mechanism
gecikmeli açış
(Askeri) delayed opening
gecikmeli bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed memory
gecikmeli bomba
delayed action bomb
gecikmeli boşalma
retarded ejaculation
gecikmeli boşalma
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed ejaculation
gecikmeli etki
(Ticaret) impact lag
gecikmeli eylem reklamı
(Basın) delayed-action advertising
gecikmeli faiz
(Ticaret) deferred interest
gecikmeli geri iletim
(Dilbilim) delayed feedback
gecikmeli göstergeler
(Ticaret) lagging indicators
gecikmeli hareket
(Askeri) delayed action
gecikmeli hatırlama
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed recall
gecikmeli işlem
deferred processing
gecikmeli kapsül
(Madencilik) delayed action fuse
gecikmeli kapsül
delayed detonator
gecikmeli kapsül
(Askeri) delayed detenator
gecikmeli kapçık
(Madencilik) delayed action fuse
gecikmeli kapçık
(Madencilik) delayed detonator
gecikmeli ketleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed inhibition
gecikmeli konuşma
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) delayed speech
gecikmeli mayın
(Askeri) delayed action mine
gecikmeli nötron
(Çevre,Fizik) delayed neutron
gecikmeli nötron kesri
delayed neutron fraction
gecikmeli patlama
delayed blasting
gecikmeli patlatma
(Jeoloji,Madencilik) delayed blasting
gecikmeli pekiştirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed reinforcement
gecikmeli süpürme
(Elektrik, Elektronik) delayed sweep
gecikmeli tapa
(Askeri) fuze delay
gecikmeli temasla ateşleme
(Askeri) delayed contact fire
gecikmeli tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed response
gecikmeli teslim
(Ticaret) delayed delivery
gecikmeli yazdırma
(Bilgisayar) delay print
gecikmeli ödeme
(Ticaret) deferred payment
gecikmeli şartlandırma
(Pisikoloji, Ruhbilim) delay conditioning
gecik
{f} delay

The weather will delay the start of the race. - Hava yarışın başlamasını geciktirecek.

We need to avoid any further delays. - Başka gecikmelerden kaçınmalıyız.

gecik
{f} lag

Employment continued to lag. - İş gecikmeye devam etti.

How can I fix the lag? - Gecikmeyi nasıl düzeltebilirim?

gecik
{f} lagging
Турецкий язык - Турецкий язык
Gecikmesi olan, tehirli, rötarlı
gecikmeli
Избранное