geçerlik

listen to the pronunciation of geçerlik
Турецкий язык - Английский Язык
currency, validity, being in effect
validity
validity, effectiveness, cogency
validity, currency
acceptability, being in demand
effectiveness
currency, being in circulation
currency
availability
sound
legitimacy
geçerlik denetimi
validity check
geçer
passing

Ken saved his face by passing the examination. - Ken sınavı geçerek yüzünün akıyla çıktı.

Motorists must leave at least a metre-wide buffer when passing cyclists. - Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar.

geçer
valid

This is a valid point of view. - Bu geçerli bir bakış açısıdır.

You ought to think over whether the premise is valid or not. - Önermenin geçerli olup olmadığı üzerinde düşünmelisin.

geçer
in force

The Julian calendar was in force in Russia. - Jülyen takvimi Rusya'da geçerliydi.

geçer
current

In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira. - Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.

If there's something more terrifying in the world than eternity, then it's probably the current progress of my diploma thesis. - Dünyada sonsuzluktan daha korkunç bir şey varsa, o zaman bu muhtemelen benim diploma tezinin geçerli ilerlemesidir.

geçer
received
deneysel geçerlik
(Dilbilim) empirical validity
geçer
{s} passable

Although I speak passable French, don't expect me to be able to give a speech at Jérôme's wedding. - Geçerli Fransızca konuşmama rağmen benim Jérôme'nin düğününde konuşma yapabileceğimi bekleme.

He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German. - O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı.

geçer
acceptable
geçer
rife
geçer
OK, OK
geçer
running
geçer
current, in circulation, in common use
geçer
current; valid, in force; desired, acceptable
geçer
desired, acceptable, in demand, popular, in vogue
sözü geçerlik
influence, power
Турецкий язык - Турецкий язык
geçerlik
Избранное