gayrimenkul

listen to the pronunciation of gayrimenkul
Турецкий язык - Английский Язык
(Ticaret) land and buildings
tenement
(Ticaret) fixed property
(Politika, Siyaset) reel estate
(Ticaret) fast estate
(Ticaret) land estate
law
immovable, real (property)
realty
landed property
a piece of real property
landed estate
immovables
(Hukuk) real estate

I agree with the opinion that real estate is overpriced. - Gayrimenkulün aşırı pahalı olduğu görüşüne katılıyorum.

The price of real estate has been rising abnormally in Japan. - Japonya'da gayrimenkul fiyatları anormal bir biçimde artıyor.

real estate property
real chattels
real property
gayrimenkul almak
buy property
gayrimenkul fonu
(Ticaret) real estate fund
gayrimenkul geliri
property income
gayrimenkul geliri
rental income
gayrimenkul gelişimi
real estate development
gayrimenkul hukuku
real estate law
gayrimenkul mal
(Kanun) immovable property
gayrimenkul mal
(Kanun) real estate
gayrimenkul mallar
(Askeri,Ticaret) immovable property
gayrimenkul mülk
(Ticaret) landed estate
gayrimenkul mülkiyeti
real property
gayrimenkul piyasası
real estate market
gayrimenkul sertifikaları
(Ticaret) real estate certificates
gayrimenkul vergisi
real property tax
gayrimenkul vergisi
(Ticaret) real estate tax
gayrimenkul yatırımı
real estate investment
gayrimenkul yönetimi
(Ticaret) real estate management
gayrimenkul değerleme
Real estate valuation
gayrimenkul rehni
Mortgage
gayrimenkul sayılan şey
(Kanun) land
gayrimenkul davası
(Kanun) land action
gayrimenkul değerleme raporu
(Ticaret) real property valuation report
gayrimenkul değerleme uzmanı
(Ticaret) real estate appraiser
gayrimenkul eşya
(Ticaret) real chattel
gayrimenkul haczi
(Kanun) property seizure
gayrimenkul işgali
unlawful entry
gayrimenkul mal programı
(Askeri) real estate program
gayrimenkul mükellefiyeti
(Kanun) charge on land
gayrimenkul mükellefiyeti
(Ticaret) land charges
gayrimenkul satımı
(Ticaret) sale of real property
gayrimenkul satın almak
buy estate
gayrimenkul satış vergisi
real estate sales tax
gayrimenkul sermaye iradı
(Kanun) income from immovable property
gayrimenkul yatırım fonu
(Ticaret) real estate investment trust
gayrimenkuller
(Kanun) real estate
Турецкий язык - Турецкий язык
(Ekonomi) Gayrimenkul (ya da Taşınmaz) Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Arapça'daki nakil (taşımak) sözcüğünden türemiştir. Olumsuzluk önekiyle, taşınması mümkün olmayan anlamına gelir. Eşanlamlısı taşınmaz'dir. Bir eşya hukuku terimi olan gayrimenkul, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin genel adı olarak kullanılışı oldukça yaygındır
Taşınmaz
gayrimenkul
Избранное