gainful, lucrative, advantageous

listen to the pronunciation of gainful, lucrative, advantageous
Английский Язык - Турецкий язык

Определение gainful, lucrative, advantageous в Английский Язык Турецкий язык словарь

profitable
{s} kârlı

Düzenleme son derece karlı olduğunu kanıtladı. - The arrangement proved highly profitable.

Savaş neoconlar için çok karlıdır. Ukrayna'da ve Rusya'ya karşı bir savaş, sadece onlar için büyük bir iş fırsatı olabilir. - War is very profitable for the neocons. A war in Ukraine and against Russia can only be a great opportunity for business to them.

profitable
{s} kazançlı

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için yapman gereken tek şey küçük bir hokkabazlık. - All you need is a little legerdemain in your accounting to make people think your company is profitable.

Ödünç para verme bu ülkede kazançlı bir iştir. - Money lending is a profitable business in this country.

profitable
randımanlı
profitable
ekon
profitable
yararlı
profitable
{s} faydalı
profitable
{s} kârlı, kazançlı; ekon. rantabl
Английский Язык - Английский Язык
{a} profitable
gainful, lucrative, advantageous
Избранное