güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman

listen to the pronunciation of güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) ZEVAL
güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman

    Расстановка переносов

    gü·ne·şin tam or·ta·da gi·bi, baş u·cun·da bu·lun·du·ğu za·man

    Произношение

    Слово дня

    llano
Избранное