gün ışığı

listen to the pronunciation of gün ışığı
Турецкий язык - Английский Язык
daylight

I forgot that the daylight saving time ended last week. - Gün ışığından yararlanma saatinin geçen hafta sona erdiğini unuttum.

A few seconds ago I was in the open air and the bright daylight, and now my eyes refuse to serve me in this darkness. - Birkaç saniye önce ben açık havada ve parlak gün ışığındaydım ve şimdi gözlerim bu karanlıkta bana hizmet etmeyi reddediyor.

light

New facts about ancient China have recently come to light. - Son zamanlarda eski Çin hakkında yeni gerçekler gün ışığına çıktı.

Sun lights the landscape, pain illuminates the soul. - Gün ışığı ortalığı aydınlatır, acılar da ruhu.

day light
sunn hemp
günışığı
(Meteoroloji) sunshine
günışığı
natural light
suni gün ışığı
(Askeri) artificial daylight
günışığı
(Tekstil) daylight
Турецкий язык - Турецкий язык
şavk
gün ışığı
Избранное