günün düşünce ve yaşayışına ayak uyduramayan (kimse)

listen to the pronunciation of günün düşünce ve yaşayışına ayak uyduramayan (kimse)
Турецкий язык - Турецкий язык
eski kafalı
günün düşünce ve yaşayışına ayak uyduramayan (kimse)

    Расстановка переносов

    gü·nün dü·şün·ce ve ya·şa·yı·şı·na a·yak uy·du·ra·ma·yan (kim·se)

    Слово дня

    chaperon
Избранное