gümbürdemek

listen to the pronunciation of gümbürdemek
Турецкий язык - Английский Язык
rumble
boom
thunder
clash
1. Boom, thunder, roar, rumble.2. peg out, to croak, to kick off
grumble
to boom, to thunder, to roar, to rumble; to peg out, to croak, to kick off
to die suddenly, die unexpectedly, drop dead
thump
to thunder, make a thundering sound; to rumble, make a rumbling sound; to boom, make a booming sound
kick off
roar
roll
gümbürdeme
rumbling
gümbürdeme
roar
gümbürdeme
rumble
gümbürdeme
roll
gümbürdeme
{i} rolling
Турецкий язык - Турецкий язык
1. Gümbür diye ses çıkarmak: 2 . (insan için) Ölmek, gümleyip gitmek

1. Gümbürdüyen seslerinden en yiğit olanınızın yüreğine korku düşerdi.- K. Bilbaşar. 2. Hanım insafa gelip karnımı doyurmaya izin vermezse, açlıktan gümbürdeyeceğim.- A. İlhan.

Gümbür diye ses çıkarmak
Ölmek, gümleyip gitmek
gümbürdeme
Gümbürdemek işi
gümbürdemek
Избранное