gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir

listen to the pronunciation of gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
Турецкий язык - Турецкий язык
işte
gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir

    Расстановка переносов

    gös·te·ri·lir·ken ve·ya bir şe·ye i·şa·ret e·di·lir·ken söy·le·nir

    Слово дня

    paparazzo
Избранное