görüşü

listen to the pronunciation of görüşü
Турецкий язык - Английский Язык
interview

Many topics were discussed during the interview, but some of them were censured. - Görüşme boyunca birçok konu görüşüldü ama bazıları kınandı.

Tom is interviewing Mary. - Tom Mary ile görüşüyor.

görüş
view

There was a subtle difference between their views. - Onların görüşleri arasında ince bir fark vardı.

Their view of life may appear strange. - Onları hayat görüşü acayip görünebilir.

görüş
remark

Please keep your cynical remarks to yourself. - Alaycı görüşlerini kendine saklamanı rica ediyorum.

Don't take his remarks too literally. - Onun görüşlerini harfiyen almayın.

görüş
(Hukuk) opinion

The staff exchanged frank opinions in the meeting. - Personel toplantıda samimi bir görüş alışverişinde bulunmuştur.

His opinion is free from prejudice. - Onun görüşü önyargısızdır.

görüşü engelleyen şey
blinder
görüşü olmayan
undiscriminating
görüş
{i} notion

He had a notion that she was very angry with him. - Onun ona çok kızgın olduğu hususunda bir görüşü vardı.

görüş
sight

She fell in love with him at first sight. - İlk görüşte ona âşık oldu.

Did you fall in love with her at first sight? - İlk görüşte ona âşık oldun mu?

görüş
concept

Unfortunately, many Russian citizens have inadequate conception of what is happening in Kyiv. - Ne yazık ki, birçok Rus vatandaşı Kiev'de olanlar hakkında yetersiz görüş sahibidir.

görüş
aspect
görüş
conviction

It is hard to live up to your convictions. - Senin görüşlerine göre yaşamak zor.

Our opinion is an idea which we have; our conviction an idea which has us. - Bizim görüşümüz sahip olduğumuz bir fikirdir; inancımız bize sahip olan bir fikirdir.

görüş
tenet
görüş
sight; point of view, standpoint; outlook; opinion
görüş
{i} outlook

There seems to be a difference in outlook between us. - Aramızdaki görüş açısında bir fark var gibi görünüyor.

görüş
ism
görüş
{i} feeling
desteklemek (görüşü/fikri)
sympathize with
gece görüşü
(Pisikoloji, Ruhbilim) night vision
görüş
thinking

I love our little jokes and I'm quite jealous of your thinking and views on things. - Ben küçük esprileri seviyorum ve senin şeyler üzerinde düşünceni ve görüşlerini oldukça kıskanıyorum.

görüş
submission
görüş
eyesight

My eyesight is getting worse. - Benim görüşüm kötüleşiyor.

My eyesight is beginning to fail. - Görüş yeteneğim bozulmaya başlıyor.

görüş
dictum
görüş
stance

Many people uphold the stance that 95% of DNA is junk. - Birçok kişi DNA'nın % 95'inin önemsiz olduğu görüşünü savunur.

görüş
estimate
görüş
(Ticaret) opininon
görüş
outlook on
görüş
practice

I'll see you after practice. - Uygulamadan sonra görüşürüz.

See you at band practice. - Bando uygulamasında görüşürüz.

görüş
(Bilgisayar) feedback
görüş
counsel
görüş
(Politika, Siyaset) perspective
görüş
prospect
görüş
(Ticaret) consideration

An option is now under consideration. - Bir seçenek şimdi görüşülmekte.

hayat görüşü
world-view
görüş
point of view

I fully agree with your point of view. - Görüşüne tamamen katılıyorum.

She is open to people who have a different point of view. - O, farklı görüşten insanlara açık.

görüş
slant
görüş
confer on
görüş
thought

Tom told me that he thought he was losing his sight. - Tom görüşünü kaybettiğini düşündüğünü söyledi.

I thought if I broke up with you, I'd never have to see you again. - Seninle ilişkiyi bitirseydim, seninle tekrar görüşmek zorunda kalmayacağımı sandım.

görüş
observation
görüş
contention
görüş
judgment
görüş
discernment
görüş
assess
görüş
conception

Unfortunately, many Russian citizens have inadequate conception of what is happening in Kyiv. - Ne yazık ki, birçok Rus vatandaşı Kiev'de olanlar hakkında yetersiz görüş sahibidir.

görüş
{i} viewing
görüş
confer with

If you have some troubles, I recommend you confer with him. - Bazı sıkıntılarınız varsa onunla görüşmenizi öneririm.

I must confer with my colleagues on the matter. - Meseleyle ilgili meslektaşlarımla görüşmeliyim.

görüş
idea

Your opinion sounds like a good idea. - Senin görüşün, iyi bir düşünce gibi geliyor.

Frankly speaking, I don't like your idea. - Açıkçası, senin görüşünü sevmiyorum.

görüş
standpoint
görüş
attitude
görüş
{i} argument

Your argument is not based in fact. - Görüşün gerçeğe dayalı değil.

From an objective viewpoint, his argument was far from rational. - Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak.

görüş
horizon

Death is only a horizon, and a horizon is nothing save the limit of our sight. - Ölüm sadece bir ufuktur ve bir ufuk bizim görüş limitimiz hariç hiçbir şeydir.

Death is only a horizon. And a horizon is just the edge of our field of view. - Ölüm sadece bir ufuktur. Ve bir ufuk sadece görüş alanımızın sınırıdır.

görüş
{i} case

Sami wanted to discuss a case with Layla. - Sami, Leyla ile bir konuyu görüşmek istiyordu.

In their case, it was love at first sight. - Onların durumunda, bu ilk görüşte aşktı.

görüş
opinion of
yaralama, bir görüşü çürütme
injury, a rebuttal opinion
bütün varlıkların tanrı olduğu görüşü
pantheism
dünya görüşü
one's general philosophy of life
dünya görüşü
philosophy of life
dünya görüşü
philosophy
dünya görüşü
conception of the world
dünya görüşü
world-view
görüş
{i} interest

I find her opinions odd but interesting. - Onun görüşlerini tuhaf ama ilginç buluyorum.

We'd all be interested in hearing your opinion. - Görüşünü duymaya hepimiz ilgi duyardık.

görüş
sentiments
görüş
{i} apprehension
görüş
{s} optical
görüş
{i} genius

He is a genius in his own opinion. - Kendi görüşüne göre o bir deha.

görüş
{s} visual

I'm afraid my visual field has narrowed. - Maalesef görüş alanım daraldı.

görüş
{s} optic
görüş
estimation
görüş
eye

My eyesight is beginning to fail. - Görüş yeteneğim bozulmaya başlıyor.

I have poor eyesight. - Benim kötü görüşüm var.

görüş
faculty of sight, vision
görüş
visibility

Due to limited visibility navigation may be difficult. - Sınırlı görüş nedeniyle yolculuk zor olabilir.

Visibility was severely restricted in the heavy fog. - Görüş yoğun siste ciddi olarak sınırlı idi.

görüş
opinion, view
görüş
visit, visitation (to a prison, hospital, etc.)
görüş
discussing

Tom and Mary are discussing the situation. - Tom ve Mary durumu görüşüyorlar.

Tom and Mary were discussing their problems with John. - Tom ve Mary sorunlarını John'la görüşüyordu.

görüş
position

The president stated his position on the issue. - Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti.

görüş
viewpoint

From an objective viewpoint, his argument was far from rational. - Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak.

görüş
seeing, sight
görüş
{f} interview

Tom had a job interview this morning. - Tom'un bu sabah bir iş görüşmesi vardı.

In addition, I have to interview a professor. - Ayrıca, bir profesörle görüşmeliyim.

görüş
{i} vision

I adjusted the telescope to my vision. - Görüşüme göre teleskobu ayarladım.

My sister has perfect vision. - Kız kardeşim mükemmel görüşe sahiptir.

görüş
vision , sight
harekat sahasında müşterek toplam malzeme görüşü
(Askeri) joint total asset visibility-in theater
müşterek personel malzeme görüşü
(Askeri) joint personnel asset visibility
müşterek toplam malzeme görüşü
(Askeri) joint total asset visibility
pick görüşü
(Tıp) pick vision
uluslar arası asgari ölçüler görüşü
(Hukuk) International minimum standards doctrine
uygunluk görüşü
(Hukuk) assent
uzman görüşü
(Kanun) learned opinion
yetkili görüşü
authority opinion
yurttaşlara eşit davranış görüşü
(Hukuk) national treatment doctrine
Турецкий язык - Турецкий язык
görüşü
Избранное