göm

listen to the pronunciation of göm
Турецкий язык - Английский Язык
{f} grave

Fadil was buried in an unmarked grave. - Fadıl, işaretsiz bir mezara gömüldü.

They buried him in his grave. - Onlar onu mezarına gömdüler.

{f} embedded
bury

Dogs often bury bones. - Köpekler genellikle kemikleri gömerler.

At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe. - Nihayet, iki Kızılderili kabilenin şefleri savaş baltalarını gömmeye karar verdiler ve barış çubuğu tüttürdüler.

inter

Her ashes are interred here. - Onun külleri burada gömülüdür.

{f} graven
{f} graved
burying

The dog was busy burying his bone in the garden. - Köpek, kemiğini bahçeye gömmekle meşguldü.

She's burying her money in the sand. - Parasını kuma gömüyor.

embed

How can I embed the debt clock on my Web site? - Borç saatini web siteme nasıl gömebilirim?

buried

They buried him in his grave. - Onlar onu mezarına gömdüler.

J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery. - J. F. Kennedy Arlington mezarlığına gömüldü.

entomb
göm
Избранное