fruit growers' organization

listen to the pronunciation of fruit growers' organization
Английский Язык - Английский Язык
{i} union of of those cultivating produce
fruit growers' organization

  Расстановка переносов

  fruit growers' or·ga·ni·za·tion

  Турецкое произношение

  frut grōırz ôrgınızeyşın

  Произношение

  /ˈfro͞ot ˈgrōərz ˌôrgənəˈzāsʜən/ /ˈfruːt ˈɡroʊɜrz ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən/

  Слово дня

  analphabet
Избранное