friendship; marriage

listen to the pronunciation of friendship; marriage
Английский Язык - Турецкий язык

Определение friendship; marriage в Английский Язык Турецкий язык словарь

ivy
sarmaşık

Zehirli sarmaşık ve zehirli meşe bitkiler arasındaki nasıl ayrım yapacağınızı biliyor musunuz? - Do you know how to differentiate between poison ivy and poison oak plants?

Duvarlar sarmaşık tarafından gizlenmiştir. - The walls are hidden by ivy.

ivy
ağaçsarmaşığı
ivy
duvarsarmaşığı
ivy
(isim) sarmaşık
ivy
i., bot. duvarsarmaşığı, ağaçsarmaşığı, sarmaşık, hedera
Английский Язык - Английский Язык
ivy
friendship; marriage
Избранное