four consecutive quarters of negative, real gdp growth. see nber

listen to the pronunciation of four consecutive quarters of negative, real gdp growth. see nber
Английский Язык - Турецкий язык

Определение four consecutive quarters of negative, real gdp growth. see nber в Английский Язык Турецкий язык словарь

depression
depresyon

Onun ölümünden sonra, o depresyona girdi. - After her death, he sunk into depression.

Mary şiddetli depresyon belirtileri gösteriyor. - Mary is showing signs of severe depression.

depression
{i} çöküntü
depression
(Ticaret) kriz

1930'lardaki kriz sırasında, çok sayıda zengin insan borsanın iflasında her şeyini kaybetti. - During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.

Japon ekonomisi krizde. - The Japanese economy is in depression.

depression
(Askeri) alçalma
depression
basınç düşmesi
depression
(Biyokimya) baskılama
depression
(Ticaret) şiddetli durgunluk
depression
kasavet
depression
(Ticaret) ekonomik kriz

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Coğrafya) çukurluk

Yolda bazı çukurluklar var. - There are some depressions in the road.

depression
{i} çökme
depression
çökkünlük
depression
{i} bastırma
depression
{i} alçak basınç alanı
depression
basma/çukur/bunalım
depression
{i} daralma
depression
{i} moral bozukluğu, keyifsizlik
depression
(Askeri) ALÇALIŞ VERME: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlu ağzını, özellikle yatay vaziyetten daha aşağıya indirmek. 2. DEPRESYON BÖLGESİ Yüksek basınçla çevrili alçak barometrik bölge
depression
{i} buhran

Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu. - The Great Depression triggered a great surge in crime.

Büyük Buhran 1929'da başladı ve 1930'larda sona erdi. - The Great Depression started in 1929 and ended in the 1930's.

Английский Язык - Английский Язык
depression

The Great Depression was an event in US history.

four consecutive quarters of negative, real gdp growth. see nber

    Расстановка переносов

    four con·se·cu·tive quar·ters of negative, re·al gdp growth. see nber

    Слово дня

    brusque
Избранное