for the jaw of a dying person to tremble

listen to the pronunciation of for the jaw of a dying person to tremble
Английский Язык - Турецкий язык
çenesi atmak
for the jaw of a dying person to tremble

  Расстановка переносов

  for the jaw of a dy·ing per·son to trem·ble

  Турецкое произношение

  fôr dhi cô ıv ı dayîng pırsın tı trembıl

  Произношение

  /ˈfôr ᴛʜē ˈʤô əv ə ˈdīəɴɢ ˈpərsən tə ˈtrembəl/ /ˈfɔːr ðiː ˈʤɔː əv ə ˈdaɪɪŋ ˈpɜrsən tə ˈtrɛmbəl/

  Слово дня

  bimester
Избранное